ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Οι ελαιώνες μας βρίσκονται στην Πελοπόννησο, σ’ένα μικρό χωριό της Μεσσηνίας, το Αριοχώρι, στους πρόποδες του Ταύγετου, μια περιοχή όπου η ελιά καλλιεργείται με την ίδια αφοσίωση από την αρχαιότητα ως σήμερα παίζοντας σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή κατά τη διάρκεια των αιώνων. Οι βιολογικές μέθοδοι καλλιέργειας εδώ και πολλά χρόνια, σε συνδυασμό με την εμπειρία, την γνώση, την παράδοση, αλλά και την σύγχρονη τεχνολογία προσφέρουν προϊόντα υψηλής ποιότητας και τεχνογνωσίας.

Θρεπτικές απαιτήσεις των ελαιόδεντρων

Σηµαντικές ποσότητες από τα κύρια θρεπτικά στοιχεία αζώτου, φωσφόρου και καλίου αποµακρύνονται κάθε χρόνο από τον ελαιώνα λόγω των αναγκών του φυτού για βλαστική ανάπτυξη και παραγωγή. Είναι φυσικό όταν οι αποµακρυνόµενες ποσότητες είναι µεγαλύτερες από τις διαθέσιµες να σηµειωθεί µείωση στην παραγωγή εκτός αν αυτά τα στοιχεία συµπληρωθούν. Η ποσότητα των στοιχείων που πρέπει να προστεθούν στο έδαφος κάθε ελαιώνα εξαρτάται από τον τύπο του εδάφους, τα διαθέσιµα αποθέµατα, την ακολουθούµενη πρακτική καλλιέργειας (κλάδεµα, άρδευση κτλ.) και την παραγωγή του έτους.

Τρόποι λίπανσης

Η λίπανση του βιολογικού ελαιώνα στοχεύει στη βελτίωση της παραγωγικότητας του εδάφους και στη στρατηγική που εξασφαλίζει µακροχρόνια βελτίωση της υφής και δοµής του εδάφους παράλληλα µε την αύξηση της γονιµότητας του. Η λίπανση της ελιάς θα πρέπει να βασιστεί σε ένα πρόγραµµα διατήρησης και αναζωογόνησης του εδάφους των ελαιώνων. Το πρόγραµµα αυτό στηρίζεται κυρίως στην εφαρµογή της µεθόδου της χλωρής λίπανσης µε ψυχανθή, αγρωστώδη ή και µείγµατα, στην προσθήκη κοµπόστας από οργανικά υλικά, καθώς και στην προσθήκη ζωικής κοπριάς , η οποία απαραίτητα προέρχεται από ζώα πρώτιστα βιολογικής εκτροφής.

Phone: 00302102482276
Fax: 00302102482276
Leoforos Filis 146 - Ano Liosia - Athens - GREECE
liva@livagroves.com