Το ελαιόλαδο προλαμβάνει τις καρδιακές προσβολές

Το ελαιόλαδο προλαμβάνει τις καρδιακές προσβολές

Αποτρέπει τις καρδιακές προσβολές

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης ανέπτυξαν έναν νέο τρόπο μέτρησης των ανεπαίσθητων αλλαγών στην υγεία της καρδιάς μέσα σε λίγες εβδομάδες, εξετάζοντας τη μελέτη των πρωτεϊνικών μοτίβων στα ούρα, μια μέθοδο γνωστή ως πρωτεομική.

Τα αποτελέσματα της μελέτης τους έδειξαν μια αξιοσημείωτη αλλαγή στο πρωτεϊνικό μοτίβο όσων έλαβαν έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και συμβατικό ελαιόλαδο που σχετίζεται με σημαντικές βελτιώσεις στους βιοδείκτες για τις στεφανιαίες καρδιακές παθήσεις (CAD), την πιο κοινή καρδιακή νόσο.

Ο ερευνητής William Mullen δήλωσε ότι ήταν η πρώτη φορά που η πρωτεωμική χρησιμοποιήθηκε από διατροφική άποψη και ότι ένας από τους στόχους της έρευνας ήταν να δείξει ποια τρόφιμα ευθύνονται για τα οφέλη στην υγεία. Αυτό θα παρείχε ακριβέστερη επισήμανση, είπε, και θα επέτρεπε την τεκμηριωμένη επιλογή των καταναλωτών.

Η έρευνα δεν βασίστηκε σε διατροφικές συνήθειες, όπου η μία ομάδα λαμβάνει ένα συμπλήρωμα και η άλλη όχι. Αντ’ αυτού, οι συμμετέχοντες έδωσαν δείγματα ούρων στην αρχή της μελέτης, άλλο ένα μετά από τρεις εβδομάδες και ένα τελευταίο στο τέλος μιας περιόδου έξι εβδομάδων.

Οι ερευνητές επέλεξαν 63 υγιείς εθελοντές από τη Γλασκώβη ηλικίας 18 έως 75 ετών, οι οποίοι δεν έπαιρναν τακτικά ελαιόλαδο και ανέλυσαν βιοδείκτες ούρων που είναι χρήσιμοι για την ανίχνευση ασθενειών πριν αρχίσουν να εμφανίζονται βλάβες και ένα σύστημα βαθμολόγησης σε μια διπλά τυφλή μελέτη.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: η μία ομάδα που έπαιρνε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με υψηλές φαινόλες και η άλλη ομάδα που έπαιρνε κανονικό ελαιόλαδο με χαμηλότερες φαινόλες.

Στους εθελοντές δόθηκαν 20ml ελαιολάδου από την Πορτογαλία ως καθημερινό συμπλήρωμα, αλλά τα έλαια δεν θερμάνθηκαν ούτε χρησιμοποιήθηκαν στο μαγείρεμα. Δεν υπήρχαν διατροφικοί περιορισμοί- το λάδι λαμβανόταν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας με μία μόνο λήψη.

Στο τέλος των τριών πρώτων εβδομάδων, κάθε δείγμα ούρων αναλύθηκε εκ νέου και έλαβε βαθμολογία για το χαρακτηριστικό των πρωτεϊνών του, ενώ ακολούθησε ο υπολογισμός της μέσης βαθμολογίας καρδιακής νόσου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μέσο μέτρο της στεφανιαίας νόσου και για τις δύο ομάδες μειώθηκε.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι μετά από τρεις εβδομάδες, εκείνοι που έλαβαν χαμηλή φαινολική παρουσίασαν μείωση της βαθμολογίας από 0,3, ενώ η ομάδα της υψηλής φαινολικής παρουσίασε 0,2. Οι αναλύσεις ούρων στο τέλος της μελέτης δεν αποκάλυψαν σημαντικές αλλαγές στις δύο ομάδες πέραν αυτών που μετρήθηκαν κατά την αρχική περίοδο των 3 εβδομάδων.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, αν και υπήρξε βελτίωση στις βαθμολογίες για το CAD, δεν υπήρξε σημαντική συμβολή που να αποδίδεται στις φαινόλες του ελαιολάδου. Οποιοδήποτε ελαιόλαδο, όπως φάνηκε – με υψηλή ή χαμηλή περιεκτικότητα σε φαινόλες – ήταν ευεργετικό και ότι τα λιπαρά οξέα ήταν πιθανώς οι κύριοι συντελεστές της παρατηρούμενης επίδρασης.

Ο Δρ Mullen δήλωσε ότι ο εντοπισμός των πρώιμων υπογραφών της νόσου πριν αυτές γίνουν πρόβλημα θα μείωνε σημαντικά την ιατρική παρέμβαση.

Phone: 00302102482276
Fax: 00302102482276
Leoforos Filis 146 - Ano Liosia - Athens - GREECE
liva@livagroves.com